MaviMelek
Hermes Kitap
"Her sevilen saat için / Yevmiyesi az, uzun yıllar, / Acıyla yoğrulan bozuk paralar / Ve sandık dolusu gözyaşları." Emily Dickinson

[Şiir]"Ayna" | Hüseyin Alemdar

Aşka çalışma yaşı kırktır doğuda
aynada çalkalanmış bir kalple
aşkın amentüsünü görmüştüm yüzümde
isot bir yanma şiire çalışıyordum
içime dökmüştü Balıklıgöl tüm balıklarını
Fırat ile Dicle'nin aşkıydım Urfa'da

Şâirlere aşkı ve hayatı şehirler öğretir
her şâir hüznün tekerrürü bir şehirdir aslında!
Aynalarda saklanma yaşı kırkbirdir doğuda
kırkbirimde Hakkâri'ye saklanmıştım annem yerine
Ferit Edgü upuzun bir "O" üflemişti içime sanki
kalbi sağda olanın içi Ağrı'dır demişti Onat abi
ben bütün Hakkâri'yi doğu anlamıştım

Şâirlere ân'ı ve anneyi şehirler anlatır
her şâir aslında kendine annedir!

Aynalarda durma yaşı kırkikidir doğuda
son hayâl Bingöl'de okumuştu Metin abi
benim ve kızımın kulağına Büyük Saat'i
ben kızımsızdım o ara
kızım Göğe Bakma Durağı'nda kankara

Şâirlere göğü ve gizi şehirler gösterir
her şâir şehirden yontulma bir gizdir aslında!

Aynaları kırma yaşı kırküçtür doğuda--
tam böyle demiştim ki--
kızım seslendi içindeki doğudan:
hüznü tekerrür edenin adı yaman
içi büsbütün Adıyaman'dır baba!
Paranın cini bir Mardin'dir
hep abim kalacak Murathan!

Kırkdördümü küçük kızım getirdi demin
artık kırılacak ayna yok derim!

Sayı: 27, Yayın tarihi: 27/06/2008

Başa dön

 

MaviMelek | Retorikler | Öyküler | Şiirler | Derlemeler | Gökçeyazın | Denemeler | Hezeyanlar    ©2008 MaviMelek            website metrics