MaviMelek Edebiyat
"Anımsamalarda uzaklıklar yoktur; ve yalnızca unut(ul)mada büyük girdap vardır ki ne sesin ne de gözün aşamaz." Ermişin Bahçesi / Halil Cibran

[Öykü]"Cümleyi Dişi Düş Kurar" | Başar Başarır*

Cümleyi Dişi Düş Kurar | Genco Demirer

"BELİRSİZLİKLER ARASI İPİNCE BİR ÇİZGİ"

Bu, irisler arası görsel bir üründür. Bu zihinler arası düşsel bir üründür. Doğmuştur ve doğurabilir. Ve bundan da gurur duyar, duyabilir. Bu, sıradan titreşimlerin adlandırılmasında yararlı olabilecek herhangi bir veri olarak sunulmuş bir el kitabı değildir, sırası ve önemi yoktur. Özgürdür ve fakat sınırlandırılmıştır. Bilinci ya da özü sevmez, sevdiklerine de yapmaz bunu. Saptamaz, sormaz, desteklemez, desteklenmek istemez. Somdur. Pürdür.

Bu, zihinler arası bir çağrışımdır. Neyi sevdiğini ve niye sevdiğini bilir. Çok iyi bilir. Ama asla söylemez. Çok iyi bilmese de söylemez. Salttır. Yargılamaz, korumaz. Teşhir edilebilir, çekinmez, sıkılmaz, kesişmez ya da birleşmez. Örtüşmez de bunu iddia da etmez. Yeterli göremez, yeterli olmaz. Yalnız ya da mutlu da değildir. Şart koşmaz, koşulabilir. Karıştırmaz, karıştırabilir. Tatsız veya süper de olamamıştır. Başlayıp bittiği halde bir başı veya sonu yoktur, bulunamamış, yakıştırılamamıştır.

Bu, belirsizlikler arası ipince bir çizgidir. Şeytani veya tanrısal değildir, yan tutmamıştır. Nesneli ve özneli gerektiği zaman yadsımış ya da onlarla birlikteliği reddetmiştir. Kendine hastır, saftır. Öyle kalmayabilir. Çağ çığır dosya açmaz, kapatmaz. Ayıplamaz ve aldırmaz. Kendi kendini tüketebilir, her an yıkılabilir de. Ayakta tutmaz, tutulamaz. Israrcı olmamıştır. Israrcıları dinlemez, sevmez. Diktir.

Bu, peşin peşin vazgeçenlerin ilgisini çekmeyecek zihinler arası bir üründür. Bir bütün olarak boyut ve gizemi kavramıştır ve bu konuda yetkinliği özlemektedir. Biçim ve özü aynı anlamda kullandığı da olur, kullanmadığı da. Durulabilir, bozulabilir, bozguna uğrayıp uğratabilir. Ama asla zafer kazanmaz, zafer sarhoşu olmaz, zafer baş ağrısı çekmez. Büyük ya da küçük mağlubiyetler almaz, ikramiye olabilir ama kazanmaz. Duyurularla sınırlı değildir, olamaz. Caydırır, caymaz.

Bu, saptanmış ilke ve kurallarla sürtüşmeyi amaçlamayan ve fakat bundan çekinmediğini saklamayan bakışıyla sorumsuzluğa ulaşan bir üründür. Son kerteye dek beklemez, bekleyemez. Hainlik yapabilir, ne ki hain değildir. Yenilikçidir ama yenilikçi olmayı denemez. Denemez. Neden ya da hedef göstermez, kendini neden ya da hedef göstermek zorunda hissetmez. Zaman zaman hedef oluşturabilir, tutulabilir. Nişan almayı bilmez. Gelenekle alay etmez, ona anlayış göstermez, mazur görmez, sürdürmez. Açık veya kapalı, doğru veya yanlış olamaz. Gitmez. Sürüp gitmez. Politika üretebilir ne var ki yapamaz. Gözlenebilir, ele geçebilir. Tutuklanamaz.

Bu, konumu ya da işlevi bilinen diğer nesnelerle benzeşmeyen burnu havada bir üründür. Sahip yahut ait olamaz, olanlara özenmez, kıskanmaz. Kapsamaz, içermez, içselleştirilebilir. Çevrilemez, büyük ya da küçük harflerle yazılamaz, yazılsa da okunamaz. Söylenemez, telaffuz edilemez. Düz ya da karışık gelebilir, ikisinden biri olabilir de. Sürgünü düşünmez, cezaları yorumlamaz. Çekemeyebilir, çekiştirilebilir ve bunu gizlemez.

Bu bir üründür. Üretilmiştir, üretebilir de. Benzer veya farklı olabilir, kalabilir. Barışmaz, çamur atmaktan ya da çamura taş atmaktan kaçınmaz. Kabul etmez. Ani veya ağır olmaz, hızı değişmez, değiştirilemez. Suçu bilir, işler, örter, isterse uzak durabilir de. Yılana sarılabilir. Unutmaz, anımsanabilir, bundan haz duymaz. Pes etmez, çürümez, eskimez. Soyutlanabilir. Baştan başlamaz. Affetmez, affedemez, affedilemez. Hızlıları yavaşlarla karıştırmaz, karşılaştırmaz. Benzetmez, yabancılaştırmaz. Tekrarlanmak ya da tek kalmak onu etkili kılmaz, bundan etkilenmez. Solmaz, sönmez.

Bu, anlık bir üründür. Bu açıdan biriciktir, öyle kalır. Sıvı veya uçucu değildir, sıkıştırılamaz. Yalandan çekinmez. İğrenmez, dayatmaz. Bela aramaz ama bulur, onu bilir. Bölebilir, bölünmez. Acele etmez, yorulmaz.

Bu, nasıl olduğunu, neden öyle olduğunu ve niçin öyle olması gerektiğini bilen bir üründür. Emindir, eminim.

* Kent Kitabı, (Armoni Yayınları, 1992) kitabından yazarın izniyle…

Sayı: 33, Yayın tarihi: 21/12/2008
MaviMelek | Retorikler | Öyküler | Şiirler | Derlemeler | Gökçeyazın | Denemeler | Hezeyanlar    ©2008 MaviMelek            website metrics