MaviMelek
"Yaşama nedeni denilen şey aynı zamanda çok güzel bir ölme nedenidir de." Sisifos Söyleni / Albert Camus

Deniz Uçar

Tüm yazıları:

"Siste Cenaze" [Öykü]

"Bir Üçüncü Sayfa Haberinin Ayrıntısı" [Öykü]

"Kız Kurusu" [Öykü]


Düş Odaları | Merih Akçam

MaviMelek | Retorikler | Öyküler | Şiirler | Derlemeler | Gökçeyazın | Denemeler | Hezeyanlar    ©2008 MaviMelek            website metrics