MaviMelek
Yüxexes
"İyi bir insan yokluğuyla, pek çok insanın görünürdeki iyiliğinden daha fazla yararlılık gösterir..." Halil Cibran (Gezgin)

"Kaçış" - Hasan Uygun

Kaçış - Ara Güler

"BİR FOTOĞRAFTI SADECE…"

Ara Güler'e sevgiler...

Onu orada göremiyorlardı... Ama o her şeyi seçebiliyor ve hazırlıklıydı yakınlaşan adımlara. Dar, koridor gibi uzayan sokakta esnaflar nefesini tutmuş, kendi aralarında fısıldaşarak biraz sonra tanık olacakları sahnenin olası gelişim ve sonuç hesaplarını yapıyorlardı.

Kulağını kabarttığı tedirginlik, toprağın üstünde gümbürdeyen topuk tıkırtıları, hızlı nefes alış verişleri, tuzlu ter kokuları karışıyordu kadının soluğuna. Kadın, nefes alıp verirken, göğsü belirgin bir şekilde inip kalkıyor, sıkıca bastırıyordu her şeyden habersiz kundaktaki bebeğini kucağına. Gözbebekleri büyümüş, şimşekler patlayan gözlerinin elektrik yükü, en az zararla boşalacağı paratonerin arayışıyla seğirtiyordu; önündeki kalabalığa. Kadın korkuyordu; ama korkusunu belli etmek istemiyordu.

Kucağına bastırdığı bebeğin, mum gibi ışıldayan küçük iki boncuk iriliğinde zeytin gözleri vardı.. Bebeğin bana yönelttiği bakışlarında, annesinin kucağında olmanın rahatlığı ve güveni okunuyordu. Ancak bu güvene rağmen, gizleyemediği şaşkınlık ifadesinde, annesinin göremediği ve sadece onun şahit olduğu başka bir tehlikenin sinyalleri okunuyordu. Annesi ise, sırtını yasladığı duvarın köşesinde, bürgüsüne bürünmüş kara yüzüyle, kollarını bebeğine sıkıca bastırarak onun içgüdüsel yaklaşımını boşa çıkarmamaya çalışıyordu.

Annesi beni göremedi. Çocuk da göremedi aslında. Zaten istese de göremezdi…

Orada onu göremeyeceklerini düşünerek, kendini güvende hissetmeye çalışıyordu. Yorgunluk ve korkunun ilk bakışta okunduğu yüzüne bir daha, ama bu sefer daha dikkatlice bakınca, birbirine çok yakın, yay gibi gür kaşlarını, gözlerinin üzerine siperlik gibi inen uzun kirpiklerini, minnacık burnunu, dolgun dudaklarını gördüm. Yüz ifadesindeki korkuya yakın tedirginlik, her şeye rağmen, kucağında bastırdığı bebeğini koruma içgüdüsüne dönüşüyordu.

Neden kaçıyordu acaba? Peşindeki insanlar kimdi? Bu soruyu hiçbir zaman soramadım. Oysa sorabilmeyi o kadar çok istiyordum ki… Hayır, yardım edebileceğimden değil, sadece merak işte!

İyice yaklaşmışlardı. Birazdan onu görebilir ve azgınca saldırabilirlerdi. Kadın, yavrusu elinden alınmaya çalışılan bir panterin, her an karşısındaki canlının bedenine dişlerini geçirmeye hazır bakışlarıyla bekliyordu onları.

Kadın kaçıyordu… Sırtını yasladığı duvarın üzerindeki yazılar oranın kutsal bir yer, büyük bir ihtimalle bir cami duvarı, olduğunu gösteriyordu. Bir cami… ve duvarı. Onun can güvenliğinin teminatı olabilir miydi? Ya da o yerin kutsallığına kendi çaresizliğini koymayı düşünmüş müydü? Belki de sırtını dayadığı duvarın nereye ait olduğuna bakmaya dahi zamanı olmamıştı. Her şey onun aleyhindeydi… O ise kendi çaresizliğini yaşıyordu.

Ben onları gördüm; yaklaşan adamları… Kalabalık, öfkeli bir gruptu. Onların lideri olduğu, ateşli kışkırtmalarından belli olan gençten biri, baş parmağını ileri uzatarak belli belirsiz bir mesafeyi gösteriyordu; onu takip eden güruha. Hepsinin ellerinde kocaman sopalar vardı. Sopaları havada sallıyor, gözdağı veriyorlardı yolda rastladıklarına. Dükkânlarının kapısından başlarını uzatıp ortalığı gözlemeye çalışan meraklı birkaç esnaf, kalabalığın onlara yaklaşmasıyla içeri doğru kaçıyor, sıkıca kilitliyorlardı kapılarını ardından.

Biliyorum, onlar onun peşindeydi. Asla yanılmam tahminlerimde. Ve o da biliyordu. Ama pes etmeye hiç niyetli görünmüyordu. Belki de, daha hızlı koşabilmek için oraya yaslamıştı yorgun bedenini. Bir soluk arası vermişti kendine. Kendini toparladığında hızla fırlayacak, sonra da kaçacak, kaçacaktı…

Başka çaresi var mıydı? Kimdi onlar, neden kaçıyordu kadın?

Bunu hiçbir zaman soramadım kadına. Çünkü o, bir fotoğraf albümünde rastladığım, sonra da anlamlı bulup odamın duvarına astığım bir fotoğraftı sadece.

Diğer Öyküler

Mavi Melek | Retorikler | Öyküler | Şiirler | Derlemeler | Gökçeyazın | Denemeler    ©2007 Mavi Melek            website metrics