Yok oluşun önsezisel bir görünümü…
 

Pablo Picasso | Gernica
Pablo Picasso | "Gernica" 1937
Sanatçı, toplum savaşını beyaz-siyah ve griden oluşan, kesilmiş şekillerle yansıtmıştır. Bu tekniğin adı Collage Kübizmi'dir.
Picasso'nun sanatı 1937'de yaptığı "Gernica" yapıtı ile görkemli bir niteliğe ulaşmıştır. 1930'lardan önce, politika ile ilgilenmeyen Picasso; bu dönemde, İspanyol Kurtuluş Savaşı sıralarında; kendini Loyalist'lere bir yaklaşım içinde buldu. Paris Uluslararası Fuarı'nın İspanya Pavyonu için yaptığı bu duvar resmi "Gernica"da; Basklar'ın Kuzey İspanya'daki bu eski başkentinin bombalanmasının yarattığı korkudan esinlenmiştir. Yapıt; olayın kendisini değil de, bir dizi imge ile toplumsal savaşın dehşetini sergiler. Herhalde, bilinen bir gerçektir ki; "Gernica"nın yıkılışı; bir yerleşim alanının ilk etkin bombalanması ve İkinci Dünya Savaşı'nın büyük çaptaki hava saldırılarının bir habercisi idi. Gernica; bu nedenlerle, yok oluşun önsezisel bir görünümü olarak nitelendirilebilir ki, bu yok'oluş; günümüzün nükleer savaş yöntemleri ile, dehşetinden hemen hiçbir şey yitirmemiştir.

Kaynak: "Olaylar İçinde Büyük Sanatçılar ve Üstün Yapıtları" | Grigoriy Petrov | Çeviren: Hasip A. Aytuna | İnkılâp ve Aka Yayınları, 1979 | s. 391

[Geri dön]