MaviMelek
"Yeryüzünde canlı kalmanın bir bakıma suç işlemeden olamayacağını bilmeyen, kendilerini suçsuz sanan insanlardan çekiniyor, utanıyordu." - Yusuf Atılgan

Levent Açlan

Tüm yazıları:

"Kadın, Mabet ve Şiddet" [Gökçeyazın]

"İki Darbe Üstüne Yazmak Eylemi" [Deneme]

"Gamlı Baykuş" [Şiir]

"Her İnsanın Kapan’ı Kendi İçindedir" [Gökçeyazın]

"Varlık Biçimlerin Ötesindedir: Açılı-Yorum’dan Insectas’a" [Gündem]

"Kendini Yazmak, Ötekini Aramak" [Deneme]

"Sönmüş Bir Yıldızın Parıltıları" [Deneme]

"Yusuf’un Kuyusundan Atılgan’ın Kuytusuna" [Deneme]


Aylak Adam | Yusuf Atılgan
MaviMelek | Retorikler | Öyküler | Şiirler | Derlemeler | Gökçeyazın | Denemeler | Hezeyanlar    ©2008 MaviMelek            website metrics