MaviMelek
"Günler koptu. Artık geceleri bir ölüm akıyor sokaklara. Kentin evlerinin aralıklarına doluyor. Boğuluyoruz." - Tezer Özlü

"Manifesto" | MaviMelek Yayın Kurulu

Manifesto | Frantisek Kupka

"MAVİMELEK MANİFESTO"

MaviMelek, harf, hece, sözcük ve cümlelerle de devrim yapılabileceğine inanan ve devrimin malzemesinin zaten yazı olduğunu bilen, yazının gücüne inanan kolektif bir oluşumdur. Sanal boyutta edebiyat yapmanın farklı bir üslubu olması gerektiğini düşündük. Hiç yapılmamış olanı düşünmek ve yapmaktı derdimiz. Bir edebiyat dergisi gibi düşündük MaviMelek'i. Daha da farklı olanı, yayınladığımız ürünlerin yanında konuyla ilintili olabileceğini düşündüğümüz görselleri de ekledik.

Zaten bizim bir tek rengimiz vardı, imgelerin ve düşlerin rengi: "Mavi"ydi izlediğimiz her film, dinlediğimiz bütün masallar. Çünkü masallarda olurdu iyi kalpli melekler. Biz o masalları okuduk, yazdık ve sadece okuyun istedik.

Objektifliktir mavi… iyi kalplilik ve iyi niyetliliktir.

Bazen iyi niyetli olsak da yaptıklarımızın sonuçları kötü olabilir. Ancak objektiflik, yine de tüm sonuçlara ve gelişimlere doğru bakabilmemizi sağlar.

MaviMelek bütün gelişmelere objektif yaklaşır.

MaviMelek'te benimsenen üslup avangardizm'dir. Yani bu, şu demek oluyor: İyi ve kaliteli bir edebiyat için kalıpsal olandan ayrı tutuyoruz kendimizi. Ama bu da MaviMelek imla hatalarını önemsemez anlamına gelmez. Bilakis, kendini ifade edemeyen metinler yayınlanmaz. Çünkü bir metni okunabilir kılan sözcüklerin doğru kullanımı ve dilbilgisi kurallarına uyulmuş olması; yani edebiyat yapılmasıdır.

Edebiyat, aynı zamanda insan hak ve özgürlüklerinin gelişimine yön veren güçlü bir ışıktır. MaviMelek kendi ölçülerinde bu ışığı edebiyat değirmenine taşıyacak kadar iddialı ve bir o kadar da mütevazıdır.

Edebiyatta yenilikçilik yani avangardizm, sözün söylenişine yeni bir biçim, özgün bir yaklaşım getirerek ve iki kelimeyi daha önce hiç durmadıkları şekilde yan yana kullanarak söylenmemişi söylemektir.   

MaviMelek, bu sözün gücüne inanan bir yayın ekibiyle edebiyatta sözüne güvenen herkesin katılımına da açıktır. Kendisi dışında hiçbir kuruluşa tabi değildir.

MaviMelek underground'u önemser, ciddiye alır, hatta çok zaman baş tacı yapar. Çünkü edebiyatın temel tözü olan muhalefetin büyük oranda oradan filiz verdiğini bilir. Ve underground'un kaosunu hayatın gerçek ritmi olarak kabul eder.

Yeraltından gelen kaotik ses aynı zamanda yenilikçi bir sestir ve de özgürlükçüdür. Mevcut düzen kalıplarıyla düşünmeyen, düşünceyi kendi özünden türeten, bir ütopyanın ürünüdür MaviMelek.

MaviMelek için bir ütopyanın peşinde koşmak, Don Kişotça bir budalalık olmasa bile Thomas More gibi onurlu bir tavırla krala ters düşmektir.  

MaviMelek, krala ters düşen bir sitedir. Hele hele kraldan daha kralcıları hiç sevmez. Çünkü doğasını muhalif kimliğinden alan bir ekibin ürünüdür. Ve bu ekip katılıma açık bir ekiptir.

Yayın Kurulu: Hasan Uygun
Melek Öztürk
Akın Olgun

Levent Açlan
Mehmet Fidan
Tuğçe Ayteş
Yusuf Turhallı


MaviMelek | Retorikler | Öyküler | Şiirler | Derlemeler | Gökçeyazın | Denemeler | Hezeyanlar    ©2008 MaviMelek            website metrics